Избери каква сума желаеш да дариш: • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg
Дари 5 лв

 • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg
Дари 10 лв

 • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg.
 • Също така, в знак на благодарност, ще получиш тениска "Аз събуждам България" с желания от теб размер.
Дари 20 лв

 • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg.
 • Също така, в знак на благодарност, ще получиш тениска "Аз събуждам България" с желания от теб размер.
Дари 50 лв

 • Дарената от теб сума е достатъчна да финансира повече от 50% от сумата, нужна за едно обучение от последващото "Аз събуждам България" турне.
 • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg.
 • Също така, в знак на благодарност, ще получиш тениска "Аз събуждам България" с желания от теб размер.
 • Ще ти изпратим персонализирано благодарствено видео, за да ти покажем колко ценим помощта ти!
Дари 100 лв

 • Дарената от теб сума ще финансира изцяло едно обучение от последващото "Аз събуждам България" турне и твоето име ще бъде споменато като основен дарител за едно от обученията в избран от теб град.
 • Името ти ще бъде увековечено в залата на славата, в случая - на страницата за дарения на Sabudi.bg.
 • Ще ти изпратим персонализирано благодарствено видео, за да ти покажем колко ценим помощта ти!
 • Също така, в знак на благодарност, ще получиш тениска "Аз събуждам България" с желания от теб размер.
Дари 200 лв

Събрани средства до момента:

0 лв


Включили се дарители:

Отчитането на всички средства, постъпили по сметката, ще започне при стартирането на обученията. Извлечения от сметката заедно със счетоводен баланс и отчет за изразходването им, ще бъдат публикувани при приключване на финалния етап от кампанията.

Всеки желаещ може да изиска отчет за изразходването на средствата постъпили по сметката.

Освен с финансови средства можете да помогнете и като станете добоволец.

Включете се със своите идеи!

Стани част от промяната на България!

И най-малката сума има огромна стойност за нас.

Благодарим ти!


09.09 - 10.09
София / Южен Парк - "Голямата поляна"

Кампанията е инициатива на фондация "Да събудим България". Главен организационен партньор е онлайн академия "Университет за личностно развитие и предприемачество".