Врагът зад маскатa

Това, което ще прочетеш сега, представлява горивото, което движи целия свят за добро и зло.

Важно е да знаеш това, затова го прочети до край!

1-та световна война, 2-та световна война, терористични актове, диктатури, финансовата политика в световен мащаб, някои настоящи президентски кампании, BREXIT, инквизицията и още много други глобални събития имат ЕДНО общо нещо:

Управление на масата чрез страх!

Врагът е страхътНие си мислимче е омразата, но всъщност е страхът

Ганди

Как се управлява масата чрез страх?

  • 1. Обявяваш общ враг, който е много силен, голям и страшен и насаждаш страх от него
  • 2. Обявяваш себе си за защитник от този враг, което насажда страх и от теб, защото ти си по-силен и всички твои идеи и действия са оправдани в името на “доброто”
  • 3. Хората правят това, което искаш

Най-глобалният пример в човечеството за това през последните няколко века е Втората световна война. Хитлер обявява евреите за враг, за болест, която изсмуква ресурсите от по-заслужаващите. В случая от арийската раса.

И за да усетиш точно за какво ти говоря, ще ти представя една кратка, но ужасяваща картинка от това време, която за тогава е била просто случка от ежедне Това, което ще прочетеш сега, представлява горивото, което движи целия свят за добро и зло.

Важно е да знаеш това, затова го прочети до край!

1-та световна война, 2-та световна война, терористични актове, диктатури, финансовата политика в световен мащаб, някои настоящи президентски кампании, BREXIT, инквизицията и още много други глобални събития имат ЕДНО общо нещо:

Управление на масата чрез страх!

Врагът е страхътНие си мислимче е омразата, но всъщност е страхът

Ганди

Как се управлява масата чрез страх?

  • 1. Обявяваш общ враг, който е много силен, голям и страшен и насаждаш страх от него
  • 2. Обявяваш себе си за защитник от този враг, което насажда страх и от теб, защото ти си по-силен и всички твои идеи и действия са оправдани в името на “доброто”
  • 3. Хората правят това, което искаш

Най-глобалният пример в човечеството за това през последните няколко века е Втората световна война. Хитлер обявява евреите за враг, за болест,  вието както на едните, така и на другите.

Ако си под 18 години или имаш слабо сърце не продължавай да четеш!

“Кралят разказваше, че всъщност е дошъл в съзнание доста време преди идването на войника, нямал представа, колко време. Измъкването било бавно, постепенно и в първата секунда озарено от невероятното откритие, че все още е жив. Едва тогава се появили последователните спомени и го довели до пълно съзнание. Най-напред последния ясен спомен, останал в паметта му, този на оберщурманфюрера, чукайки го за последен път в устата, преди да постави дулото на люгера върху тила му. После все още смътното откритие, че е погребан жив с лице почти докосващо чистия въздух, от който обаче продължавало да го разделя тънък слой пръст. Едва след това се появили болките: в основата на черепа, но тя била тъпа, за разлика от хилядите други по раменете, ръцете и дори по корема – навсякъде, докъдето негасената вар го била докоснала. Установил, че може да помръдне само врата и лявата си ръка. Останалите части на тялото му били като зазидани от преплетените голи трупове. Напреко върху него, закривайки го по този начин почти изцяло се намирал Захари – 14-ят литовец, когото оберщурманфюрерът измъкнал от лагера Гросрозен, за да увеличи харема си от млади момчета.”

…Из романа “Зеленият крал”

Тази история е като една монета, от една страна, тя показва какво може да се случи, когато хората са управлявани чрез страх, от друга страна, такива истории се използват за насаждане на страх от личности, общности, етнос, организации или дори цели нации.

Сега може би си задаваш въпроса: Какво е общото между инвестицията в себе си и тази брутална история? Общото е, че най-лесните хора за манипулиране са хората без образование, хората, които си мислят, че нямат избор поради липса на информираност. Хората, които са предали своето личностно развитие в ръцете на някой друг. Има три вида хора в тази история: насилници, жертви и Швейцария, и само една от тези групи не инвестира в себе си!

Защо Швейцария ли, защото тя отсъства изцяло от историята. Защото тя е толкова осъзната, че стои встрани, недокосната от общия терор, защото е инвестирала особено силно в развитието си.

Представи си да живееш в свят, където всички се стремят към развитие и растеж. Където хората са достатъчно уверени в себе си и своите способности, че “играят” за Win-Win, вместо да се опитат да прецакат другия. Където не страхът властва, а грижата и любовта. За да стигнем до там има да извървим определен път и няма как друг да го извърви за теб.

Може би си мислиш, че става въпрос за пари. В процеса на инвестициите това е задължителната, но и последна инвестиция. Защото, за да инвестираш успешно пари, трябва да имаш уменията да го правиш, но първо трябва да имаш умението да ги изкараш, за да има изобщо какво да инвестираш. Нали?

Кое най-важното ни умение? От къде тръгва всичко?

Ние сме социални създания, което ни дава възможност да се учим един от друг, за да можем да стъпваме на знанията на тези, които са минали пътя преди нас. За да можем да се свържем с такива хора, трябва да развием умение, което всеки притежава, но не всеки инвестира усилия, време и енергия в подобряването му. Това е умението да общуваме. Да предаваме и приемаме идеи, концепции и не на последно място емоции.

Има безброй много статии, книги, семинари и обучения, където можеш да научиш много техники и стратегии – поне на теория. Защото всичко се свежда до основите: Желание ( да опознаваш и разбираш хората), Гъвкавост и практика. Комуникацията е изкуство, което трябва се практикува ежедневно. Познавам стотици хора, които от трагичен случай в тази сфера, днес са се превърнали в едни от най-добрите комуникатори, само защото са имали достатъчно вяра в себе и с постоянство и гъвкавост са се научили. Аз съм един от тях.

“Стойте гладни, стойте глупави!”, една от великите реплики на един от най-великите предприемачи Стив Джобс.

Следващото най-важно умение е умението да се учим. Да търсим новите знания, различната гледна точка, новата перспектива.

Ние, хората, притежаваме уникалното умение да задаваме въпроси и да виждаме другатa гледна точка. Проблемите на личностно ниво и на глобално ниво започват, когато спираме да използваме това умение. Когатo си повярваме, че сме намерили истината, и гордо казваме аз знам, аз съм прав. Независимо дали е на ниво идеология, морал или специализирани знания. Умението да се учим е умението да се променяме, да еволюираме, да сме постоянно отворени за нови знания и нови гледни точки. Така сме оцелели на земята и сме се развили като абсолютно доминантен вид. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, защото обичаме да сме прави и е необходима голяма сила да кажем “не знам” и още по-голяма сила да кажеш греша, ти си прав – научи ме. Да си готов, да приемеш новото не означава да нямаш критично мислене, а точно обратното. Критичното мислене работи, когато е насочено спрямо външите източници, но и спрямо твоето собствено мислене, собствени знания и вярвания. Опитът може да бъде измамен, това, което е работило до вчера, може да не работи днес.

Има два основни типа поведение:

  • поведение, в което вярваш и действаш, но не си отворен за промяна и нямаш критично мислене
  • поведение, в което имаш прекомерно критично мислене и поставяш всяко свое действие под въпрос (още преди да са го направил), което обикновено те парализира.

Магията започва, когато се научиш да се бориш за това, в което вярваш, с пълна сила, като в същото време си готов да приемеш друга гледна точка, била тя и противоположната (готовността не означава, че ще го направиш, а просто осъзнатостта да приемеш, че може и да грешиш). Само тогава имаш осъзнат избор кое действие да предприемеш, иначе рискуваш да се ограничиш само до своята карта на света.

Третото сновно умение е фундаментално, защото без него първите две се обезсмислят напълно. Това е умението да прилагаш.

Може би се питаш откъде да започнеш?

Нека ти кажа нещо – ти вече си започнал!

Въпросът трябва да бъде: Къде искам да стигна? Този въпрос ще определи и посоката ти на развитие – накъде да продължиш.

Дори да нямаш всички отговори, най-важното е да започнеш да действаш. Да избереш конкретно умение и да започнеш да го развиваш всекидневно, да прочетеш конкретната книга, да отидеш на конкретното обучение, да намериш конкретната среда и да прилагаш.

Един от пътищата е да намериш хората, които са постигнали това, което искаш, и да се учиш от тях. Лично, он-лайн, чрез техните книги, вариантите са много. Въпросът е да действаш, да грешиш, да коригираш грешките и да действаш отново. Ако го правиш всеки ден, ще напреднеш бързо, ще намериш правилните източници, обучения, ментори. Под правилни разбирай тези, които работят за теб. Неработещо често се оказва да се превърнеш в теоретик, който постоянно поглъща информация за всяка сфера на личностно или професионално развитие, но никога не прилага. Човекът, който дава съвети на всички, но не изпълнява нито един от тях. Информацията е безкрайна и никога няма да свърши и ако чакаш да научиш всичко, за да започнеш, ще чакаш много дълго време.

Общото между Инвестицията в себе си и паричните инвестиции е, че и при двете големите резултати се постигат, когато се инвестира за дълъг период от време. Това, което често спира хората, е, че търсят магическото хапче или големия удар. Когато не ги получат, се отказват. Единствената утеха, която им остава, е да търкат билетчета от лотарията… А всичко се опира на основните умения, споменати по-горе. Ако всеки ден ставаш по-добър в нещо само с 1%, след точно една година ти ще си с 3778%  пъти по-добър в това нещо от началото.

И преди да си включиш калкулатора, за да сметнеш дали не си измислям, си отговори на следния въпрос:

Защо е важно всичко това?

Колкото повече инвестираме в себе си, толкова повече ресурси ще имаме: Финансови, емоционални, ресурси на умения и знания. Колкото повече ресурси имаме, толкова по-малко се поддаваме на всеобщия страх, колкото по-малко сме зависими от този страх, правим толкова повече неща, които харесваме, а колкото повече неща правим, които харесваме, толкова сме по-добри в тях и те ни носят удовлетворение. Представи си общество на разбирателство, подкрепа и просперитет, където различията водят до синергия, а не до войни. Макар да сме във временна дупка от развитието си, това може да се види на много места в съвременната ни цивилизация. И всеки един може да допринесе за това, като се фокусира в своето собствено развитие и полезност към цялото.

И ако сега си казваш: Да бе да, това е утопия, която съществува само в мечтите. Ще ти кажа, че си прав. Защото повечето хора си мислят, че само с правилното намерение и нагласа нещата ще се получат. Няма да те лъжа, само с намерение няма да се получи. Иска се яко бачкане за постигане на мечтите. Иска се яко бачкане върху себе си, за да бъдеш наистина пълноценна част от обществото. Всичко друго е илюзия и заблуда.

Какво означава яко бачкане?

Развивай своята личност, постоянно.

Чети образователни книги, худoжествена литература, поеми, посети семинари и обучения, образователни програми, специализирани обучения, намери си ментор, коуч, личен треньор – грижи се за тялото си.

Не е толкова страшно нали, дори звучи забавно?

Има редица случаи, в които велики личности тръгват от нищото, без да имат почти никакъв шанс, но с голяма увереност, страст и постоянство са оставили името си в историята. Можеш да намериш десетки в гугъл ( Ако искаш примери натисни ТУК. Ще ти изпратя някои от моите най-любими и вдъхновяващи).

И понеже знам, че всички ние, хората, обичаме примерите, а не само празните приказки, ще ти разкажа моя пример. Примерът, който изживявам в момента:

Беше Август месец, 2015, точно преди една година. Вече бях стартирал проекта ПОБЕДИТЕЛ в България и от няколко месеца работех много здраво. Имах големи надежди с огромен опит като обучител и коуч в чужбина. Имах убеждението, че съм инвестирал достатъчно в себе си. Всичко изглеждаше в моя полза. Нямах единствено работещ бизнес, но какво от това? Имах достатъчно приходи от обученията си извън България и възможност да инвестирам и време, и средства в моята мечта – да провеждам специализираните обучения, които бяха създадени от чужденци за чужденци, тук. Първоначалните резултати далеч не бяха такива, каквито очаквах: едно проведено обучение, 20-на участника, предимно приятели. Нещата тръгваха надолу, още преди да са започнали.

Правех всичко сам – реклама, маркетинг, продажби, брандинг, стратегии, без да имам нужните знания за бизнеса, което ме изтощаваше до такава степен, че имах периоди на пълна апатия към всичко.

Около година преди това, се запознах с Пламен Попов, енергичен предприемач, пълен с идеи, ентусиазъм и завидни търговски умения. Една от неговите идеи беше бизнес създаване на верига иновативни квартални кафенета. Той успя да ме спечели за инвеститор и реших да се включа. Не след дълго първото кафене беше факт.

Това беше и момента, в който разбрах, че съм в дупка. Че исках да постигна бизнес успех без знания и умения в маркетинга, продажбите или бизнес развитието. Бях забравил най-важното правило. Някъде по пътя бях решил, че не е нужно да се уча повече. “Аз знам!”

След няколко разговора разбрах, че с Пламен гледаме в една посока и някак си натурално реших да го поканя като бизнес партньор в моя проект.

Това даде силен тласък, тъй като се мотивирахме и си помагахме взаимно, слагайки и постигайки цели, учехме се всеки ден.

Посещавахме физически обучения, купувахме онлайн курсове, четяхме книги, черпехме от личния си опит. Учехме един от друг.

Естествено в началото почти нямаше разлика, въпреки нашето развитие, резултатите не се подобриха значително, но аз виждах желанието и развитието в двама ни и бях убеден, че ще дойдат.

Тогава се случи нещо: Бизнесът с кафетата фалира и цялата инвестиция от мен и другите инвеститори беше изгубенa.Това беше момент на тест за мен, защото останалите му инвеститори се бяха свили от страх и се изпреварваха кой по-бързо да подписва договор с него, за да му върне парите. Дали да се отдръпна и аз от човека, който загуби парите ми, или да се доверя на себе си и един на друг и да продължим? Изборът за мен беше ясен, личностните качества са по важни от временните провали и избрах да се доверя на Пламен. Избрах да не се поддам на страховете си.

Това се отплати многократно, 6 месеца след като започнахме работа, (разбира се с всекидневна и упорита работа, инвестиции в собствените знания и умения в сферата на маркетинга), буквално избухнахме. Регистрирахме 300% ръст на продажбите. В момента растежът продължава. Вече провеждаме обучения в цяла България.

Всичко това благодарение на постоянни общи усилия и инвестиции в себе си. Но най-добрата инвестиция в моя бизнес остава решението да не се поддам на страха и да се доверя на Пламен!

Това, което научих от моя избор, е, че осъзнатостта е по-голяма от страха и самото му преодоляване е личностно развитие. В моя случай, израствайки по този начин личностно, доверявайки се въпреки страха, аз накарах моят бизнес също да израстне. Това е процес, който продължава…

Тоест, колко са големи твоят бизнес или твоята реализация зависи от това колко “голям” си ти на личностно и емоционално ниво.

Знам, че тази статия се получи дълга и ти благодаря, че я прочете цялата!

Автори: Ясар Маркос и Пламен Попов- основатели на Аз събуждам България